Privacy & cookies

De stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW) hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. De JGZ ZHW volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de JGZ ZHW je privacy beschermt en geen persoonsgegevens van je aan derden verstrekt zonder je uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die je per digitaal informatieverzoek verstrekt of mail aan ons verstrekt, gebruikt de JGZ ZHW uitsluitend voor de afhandeling van je aanvraag of reactie.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om je voorkeuren te onthouden of om te onthouden of je een enquête of formulier al hebt ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. JGZ ZHW, eigenaar van deze site, maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De JGZ ZHW kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren
De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat je de website jouwcheckup.nl beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als je ons cookies laat gebruiken. Wil je desondanks dat de website geen cookies meer plaatst op je computer? Dan kun je de instellingen van je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser je gebruikt.

Mailen met de JGZ
Alle vragen die je aan de JGZ stelt via een e-mailbericht zijn vertrouwelijk. Om het beste antwoord op je vraag te vinden kan een gekwalificeerde arts of jeugdverpleegkundige van de JGZ ZHW geraadpleegd worden. We zullen nooit zonder jouw toestemming gegevens aan anderen verstrekken, zoals school, ouders of hulpverleners. Er wordt niets in je JGZ-dossier geregistreerd.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kun je altijd contact opnemen via communicatie@jgzzhw.nl.