Disclaimer

Deze website is eigendom van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW). De tekstuele informatie die op jouwcheckup.nl staat mag vrij verspreid worden, mits onaangepast met duidelijke bronvermelding en slechts bestemd voor niet-commerciĆ«le doeleinden. De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp. Het gebruikte beeldmateriaal betreft aangekochte stockfoto’s. Deze mogen niet door derden geplaatst worden op andere websites of andere media.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je arts, specialist of apotheker.

De JGZ ZHW doet haar uiterste best om deze website correct, volledig en actueel te houden. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Kom je iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.

Ook besteedt de JGZ ZHW uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. 100% garanderen kunnen we dat helaas niet. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. De JGZ ZHW behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de JGZ ZHW. Deze websites zijn geen eigendom van JGZ ZHW, maar slechts ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. Hoewel de JGZ ZHW uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst de JGZ ZHW af.

Aansprakelijkheid
De JGZ ZHW sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel de JGZ ZHW alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de JGZ ZHW niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Adverteren
De site biedt geen mogelijkheden tot adverteren.

Contact
Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website van de JGZ ZHW kun je contact opnemen via e-mail: communicatie@jgzzhw.nl.